Підвісний скляний ізолятор для повітряних ліній електропередач типу ПСВ 120Б

ДСТУ 2203-93 (ГОСТ 6490-93)

PSB120aPSB120

№ п/п Назва параметру Одиниці виміру Норма
1 Механічна руйнівна сила кН 120
2 Діаметр тарілки, (0) мм 290
3 Будівельна висота, (А) мм 146
4 Довжина шляху витоку мм 442
5 Сферичне шарнірне з’єднання ізоляторів по ГОСТ 27396-93 (МЕК 60120-84), (сі) умовний

розмір

16
6 Маса кг 5,6
7 Напруга, не менше: витримувана імпульсна витримувана частотою 50 Гц

—      під доїдем

допустима за рівнем радіоперешкод • при 86 дБ

—      при 60 дБ

кВ 125

50

ЗО

20

8 Інтенсивність відказів, не більше: • по електричній міцності — по механічній міцності в іди. од/рік 0,001

0,00005