Підвісний скляний ізолятор для повітряних ліній eлектропередач типу ПС 210В

PS210aPS210

№ п/п Назва параметру Одиниці виміру Норма
1 Механічна руйнівна сила кН 210
2 Діаметр тарілки, (0) мм 300
3 Будівельна висота, (А) мм 170
4 Довжина шляху витоку мм 370
5 Сферичне шарнірне з’єднання ізоляторів по ГОСТ 27396-93 (МЕК 60120-84), (сі) умовний

розмір

20
6 Маса кг 7,1
7 Напруга, не менше: витримувана імпульсна витримувана частотою 50 Гц

—      під дощем

допустима за рівнем радіоперешкод

—      при 86 дБ

—      при 60 дБ

кВ 110

45

40

20

8 Інтенсивність відказів, не більше:

—    по електричній міцності

—    по механічній міцності

відн. од/рік 0,001 0,000001 І